Stil zijn in het wild gewemel

Stil zijn in het wild gewemel
van een wereld zo ontzind,
stil, en dromen van een hemel
waar het zwakste overwint

Dichter(s): Jan Engelman

Locatie: Korte Lauwerstraat/ Breedstraat, Utrecht

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 16-6-2018 (onthuld)

Relatie met locatie: Jan Engelman woonde met Martinus Nijhoff en Pyke Koch, ook bekende Utrechtse kunstenaars, in het kunstenaarshuis aan de Oudegracht 341, maar verruilde dit later voor de Breedstraatbuurt, waar hij lange tijd heeft gewoond.

Initiatiefnemer: Bewoners Korte Lauwerstraat - Breedstraat

Vormgever: Richard Wendling

Boek: 1940 (Kerstlied)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: In 1940, een tijd van oorlogsgeweld, angst en dreiging, schreef Jan Engelman twee Kerstliederen. De laatste strofe heeft tot 2008 op de muur van het stiltecentrum in Vredenburg gestaan: stil zijn in het wild gewemel van een wereld zó ontzind, stil, en dromen van een hemel waar het zwakste overwint Jan Engelman droomde van een wereld waar ook de zwakste kan overwinnen, waarbij stilte een wapen is tegen geweld en een kans om zelf na te denken. Daarom zal deze strofe nu worden geplaatst midden in de dagelijkse bewegingen van de Breedstraat, de wekelijkse drukte van de markt en de mondiale verharding. Bron: https://www.cityofliterature.nl/burgemeester-utrecht-onthult-geveltekst-jan-engelman/

Meer info: https://www.cityofliterature.nl/burgemeester-utrecht-onthult-geveltekst-jan-engelman/

Naam invuller: Nineke

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.