Te bevreesd

Te bevreesd.

‘Wie klopt zoo luid?’
‘Maak open gezwind,
Ik ben het geluk.’
Gij zijt de wind,
De muren beven, den grendel voor!
Gij komt hier niet binnen, gij krijgt geen gehoor.
Nu is het weer rustig. -
En als het eens toch
't Geluk geweest waar!
‘O keer, keer nog,
De deur is open, zie, hoe men u wacht.’ -
Geen woord, geen stap meer, slechts zwijgen en nacht.

Dichter(s): A.S.C. Wallis

Locatie: Wallisweg, Rotterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: De straat is vernoemd naar deze dichteres die in Rotterdam overleed in 1925.

Boek: Uit: 'Verzen door Wallis' in: Onze Eeuw. Jaargang 4, 1904 via dbnl gevonden.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: A.S.C. Wallis is een pseudoniem van Adèle Sophia Cordelia Opzoomer (Utrecht, 21 juli 1856 – Rotterdam, 27 december 1925). In Amsterdam (Adèle Opzoomerstraat) en Rotterdam (Wallisweg) werden straten naar haar vernoemd.

Meer info: Zie http://www.dbnl.org/tekst/_onz001190701_01/_onz001190701_01_0017.php en https://nl.wikipedia.org/wiki/A.S.C._Wallis en https://bruggedichten.nl/poezie/wallisweg/

Naam invuller: Jiske Foppe

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.