Ten tijde toen loopgraaf en duikbooten waren

Ten tijde toen loopgraaf en duikbooten waren
Den zonen des nabuurs tot woning en graf
Mocht, Holland, uw kroost met voldoening hier staren
Op’t vredig tehuis, dat uw liefde hun gaf.

Omhoog rees Noachs ark op tuimelende vloeden,
Waarover bliksem flitst en harde donder knalt.
Zoo rees in oorlogstijd, toen wereldstormen woedden,
Dit bouwwerk blij omhoog, van godes schuts omwald.

Dichter(s): David Ingwersen

Locatie: Putterstraat 22, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 1918

Initiatiefnemer: Woningstichting Het Patrimonium

Meer info: Aan weerszijden van de Putterstraat een couplet op een gevelsteen. De bouw van deze huizen in noord werd voltooid ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. https://www.stelling-amsterdam.nl/nieuwsbrief/2014/nieuwsbrief-423/#ZWANENPLEIN

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.