Terheydenpad

Wandelend langs pleinen straten
namen mythes uit een ver verleden
gekoesterd geborgen
uniek.
Keelman Kaatsplein Stampkot Langdries
Krakeelstraat Lippensbekweg Charlotteweg Diepeweg
Bontebeek Mottekasteel Galgenplein Zwarthaar
Krekeldries Eilandbeek Mussenzele
Koebrugje Koemeersen Anderenbroek Vondelen.
Loslaten kommer kwel
worden fluwelen stilte rust en vree.
Kom
vergezel me
doorheen geboortebos begraafplaats
landerijen weiden velden
omringd door licht en lucht
hoor
de leeuwerik de wind het ruisen der bladeren
zie
de honden paarden kippen koeien schapen
kwispelend dravend kakelend grazend blatend
ontdek
tussen wild groeiende klimop haag en heg
mesthopen zitbanken vijvers
oude fabrieken boerderijen kapelletjes
knotwilgen windturbines kerktorens
én d’ oeroude lindeboom
plechtstatig in zijn eenzaamheid
en treur
om wat eens was een groots station.

Zielsgeluk wenkt.
Dichter(s): Nera Redant

Locatie: B 9450 Haaltert Bunderstraat Hoekstraat kruising

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 10 juni 2019

Datum verwijderd: Officiële inwandeling Terheydenpad, toeristische dienst gemeente Haaltert

Relatie met locatie: Gedicht speciaal gemaakt en geplaatst nabij speciale unieke lindenboom, nav inwandeling Terheydenpad Haaltert.

Initiatiefnemer: Cultuurdienst en gemeentebestuur gemeente 9450 Haaltert

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Gedicht geplaatst op kruispunt Hoekstaart met Bunderstraat te Haaltert , nabij eeuwenoude lindenboom, gekend uit vroegere volksverhalen.

Meer info: Gedicht nummer 8 uit bundel 24 "(On)draaglijke lichte gedichten voor een (on)draaglijk licht leven", webstek dichterbijnera.vlaanderen

Naam invuller: Nera Redant

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.