Trouwloos zijt gij alle mannen …

‘Trouwloos zijt gij alle mannen....
Gloof mij allen hier wat ik zeg,
Al de mannen bij elkander,
Zij zijn allen even slecht!
Al applaudiseert ge nog zoo allen,
Geen van u kan mij bevallen
Want de mannen, ja de mannen
Trouwloos zijt gij allen’

Dichter(s): Herman Heijermans

Locatie: Gerard Douplein 86, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Relatie met locatie: Herman Heijermans leefde in de Pijp en zijn roman Kamertjeszonde speelt in de wijk

Boek: Kamertjeszonde (1898)

Naam invuller: Sybrand

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.