Tunnelvisie

we waren voor en tegen
toen je kwam
we waren voor en tegen
toen je er was
we waren voor en tegen
toen je ging

maar voor of tegen
we gingen door je heen
met alleen
de neuzen van onze auto’s
dezelfde kant op

dus ga je weer
want ieder wil een auto
en
niemand wil verkeer

dat wordt jou missen
min of meer
of
min én meer
of
meer en meer
of
minder
of…

Dichter(s): Henjo Hekman

Locatie: Emmaplein, Zeist, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: september 2017

Relatie met locatie: Het gesloopte tunneltje bevond zich op deze plaats, over het tunneltje liep een voetgangersverbinding tussen de Markt en het Emmaplein en door het tunneltje reden auto's en fietsen.

Initiatiefnemer: Wouter das, centrummanager van Zeist.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht is geschreven toen het tunneltje in oktober 2016 werd gesloopt. Het tunneltje moest wijken voor de nieuwe inrichting van het centrum van Zeist. Zie: https://www.centrumzeistvernieuwt.nl/ De stichting Literaire Activiteiten Zeist heeft in 2016 het initiatief genomen voor de Stadsdichter van Zeist, een initiatief dat door de gemeente Zeist is omarmd en financieel gesteund.

Meer info: http://www.literairzeist.nl/activiteiten/stadsdichter-van-zeist.html

Naam invuller: Jantsje de Boer, Stichting Literaire Activiteiten Zeist

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.