uit melk en steenslag groeit het bot

Oostkant: uit melk en steenslag groeit het bot, veertien wervels hoog, hals over kop

Noordkant: duizeling, hou me vast wanneer het waait in het beton

Westkant: omlaag, een slikbeweging, langs tong en treden tot in de binnenste kamer,

dit groene ruisende hart waar wie bewoont zich in huid plooit

Zuidkant: en opgeeft muur te zijn.

Dichter(s): Charlotte van den Broeck

Locatie: havenlaan 88, brussel

Taal: Nederlands

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht is te lezen op het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Het gedicht begint aan de oostkant van het gebouw, op de gevel aan de kant van de Havenlaan. De Vlaamse overheid laat weten dat het gebouw over zichzelf spreekt in het gedicht. Het doel: 'Kunst te integreren in het hele gebouw. Als je het hele gedicht rondom rond leest, heb je bovendien een fijne wandeling gemaakt. Dé ideale zuurstof- en cultuurinjectie ter korte onderbreking van een drukke werkdag!' Van den Broeck vult aan: 'Het is een ontstaansgeschiedenis en een metamorfose, het gebouw lijkt tot een mens of als een mens te groeien. De regels aan de voorkant maken een soort crescendo van het aanvankelijke puin naar de hoge kant met veertien verdiepingen. Aan de achterkant wordt een decrescendo gemaakt met de beweging van de parking die onder de grond gaat, de regels gaan hier omlaag en naar binnen. Het woord 'binnenste' staat boven de ingang aan de achterkant. De materialiteit van mens en gebouw wordt binnenstebuiten gekeerd en vermengd. Die tegenstelling en versmelting tussen vlees en steen wordt ingezet om de regels aan de Zuidwestkant als 'boodschap' op te vatten: waar wie bewoont zich in huid plooit en opgeeft muur te zijn.' (Bron: https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/als-muren-spreken-konden)

Meer info: https://overheid.vlaanderen.be/nieuws/als-muren-spreken-konden

Naam invuller: Theresia Feldmann

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.