Uit nacht rijst morgenrood

Uit nacht rijst morgenrood:
Het leven uit de dood.

Dichter(s): A.C.W. Staring

Locatie: Kerkhoflaan 4, Vorden, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 1837

Relatie met locatie: Het gedicht (puntdicht) werd geschreven voor deze locatie.

Boek: Gedichten van A.C.W. Staring, ter tweede uitgave bij een gezameld en verbeterd, vierde deel, blz. 138. Uitgave van Is. An. Nijhoff te Arnhem, MDCCCXXXVII (1837).

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het onderdeel van de bundel waar dit puntdicht is opgenomen, draagt de titel 'Puntdichten 1827-1835'. Het staat onder de kop 'OPSCHRIFTEN VOOR BEGRAAFPLAATSEN', met de toevoeging 'voor die te Vorden'. Vanaf 1829 was begraven in de kerk om hygiënische redenen niet langer toegestaan. Kort nadien werden vele begraafplaatsen aangelegd buiten de bebouwde kom. Die van Vorden werd in 1837 geopend. Kennelijk had Staring dit puntdicht al enkele jaren eerder geschreven. Zijn stoffelijk overschot werd er drie jaar later, in 1840, ter aarde besteld. Staring woonde op het kasteel De Wildenborch, onder Vorden.

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.