Verheft uw oog, wie aan een grafsteê schreit

Verheft uw oog, wie aan een grafsteê schreit :
Keert stof tot stof, de ziel erft eeuwigheid.

Dichter(s): A.C.W. Staring

Locatie: Zutphenseweg 13, Lochem, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 1829

Relatie met locatie: Het puntdicht werd geschreven om aan de binnenzijde, boven de uitgang van de oude begraafplaats te Lochem, aangebracht te worden, maar werd aangebracht aan de buitenzijde, boven de ingang.”

Boek: Gedichten van A.C.W. Staring, ter tweede uitgave bij een gezameld en verbeterd, vierde deel, blz. 138. Uitgave van Is. An. Nijhoff te Arnhem, MDCCCXXXVII (1837).

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het onderdeel van de bundel waar dit puntdicht is opgenomen, draagt de titel 'Puntdichten 1827-1835'. Het staat onder de kop 'OPSCHRIFTEN VOOR BEGRAAFPLAATSEN', met de toevoeging 'voor die te Lochem, Boven den ingang, van binnen'. Het werd echter aan de buitenzijde aangebracht. Zie ook het puntdicht aan de binnenzijde. Vanaf 1829 was begraven in de kerk om hygiënische redenen niet langer toegestaan. Kort nadien werden vele begraafplaatsen aangelegd buiten de bebouwde kom. Die van Lochem werd in 1829 geopend. In de gedrukte versie van het puntdicht, in de bundel Gedichten, wordt 'eeuwigheid' met een d gespeld, op het bord boven de uitgang heeft de schilder er 'eeuwigheit' van gemaakt.

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.