Voorbijgangers

En passant,
zijn wij deze stad
met haar verhalen
iedere Meppeler man,
vrouw of kind
is aan haar schoot verwant
in historie en in glorie
in cultuur en in allure
waaruit de burger
zich met haar verbindt
zoals eerdere voorbijgangers
in dat verband
nog altijd
in haar worden gekoesterd
koestert zij de kronieken
van onze tijd
zowel de herinneringen
als nog te staren dromen
door onze jeugd
en onze ouderdom
deze stad herbergt onszelf
en onze verhalen
in verleden,
heden en toekomst
verbindt die van hen die gingen
en van hen die kwamen
in dit stadshart
komen wij allen
als voorbijgangers tezamen..

Dichter(s): Hayat Ezzeroili

Locatie: Noteboomstraat 2, 7941 XD Meppel, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 27 maart 2015

Initiatiefnemer: Het aanbrengen van het stadsgedicht is een initiatief van het Wijkplatform Centrum.

Vormgever: De tekst is door steenhouwer Cuperus op een granieten plaat aangebracht.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Het gedicht is te lezen op de zijgevel van kledingzaak Dierckxens die graag meewerkte aan de poëtische verfraaiing van de zijgevel. Hayat Ezzeroili was in 2013 en 2014 stadsdichter van Meppel. Met dit stadsgedicht, 'Voorbijgangers', wordt herinnerd aan haar stadsdichtersperiode.

Naam invuller: Door Suzanne

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.