Vrouwen sijn bi naturen goet

Vrouwen sijn bi naturen goet.

Si slachten den wine enter gloet,

Die de werelt verbliden.

Die des wijns te vele in doet

Ende te naer den viere set den voet,

Hine cans niet gheliden.

Waren die manne also behoet

Dat si oghen, sin ende moet

Wel consten besniden,

So ware vrouwen minne spoet.

Dichter(s): Jacob van Maerlant

Locatie: Beauvoorde, Wulveringemstraat 5

Taal: Nederlands

Boek: Uit: 'Wapene Martijn' (ca 1266)

Naam invuller: Hugo Brems

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.