Vruntschap – Vriendschap

Vruntschap gemaect // in schijn bedeckt,
Vergaet soubijt
Als comt de noot,
En schielic laect. // Mer die verwect
Wert, in een tijt
Van angste groot
Als elc een waect, // en noot deurbrect
Geen leet, noch spijt,
Noch storm, noch stoot
Haer wortel raect //. Mer onbevlect
Blijft, boe langh't'lijt
Jae naer de doot.

null

Dichter(s): Jan van Hout

Locatie: Buitenruststraat 1, Leiden

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 1995

Relatie met locatie: Dichter Jan van Hout was lange tijd stadssecretaris van Leiden en schreef meerdere gedichten over Leiden

Initiatiefnemer: Stichting TEGEN-BEELD

Vormgever: Beeld: Ben Walenkamp. Typografie: Jan Willem Bruins

Meer info: http://muurgedichten.nl/hout1.html

Naam invuller: Thomas van 't Groenewout

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.