Waar vriendschap open als het zonlicht is, werd ons een ongepeild geluk beschoren

Waar vriendschap open als het zonlicht is
werd ons een ongepeild geluk beschoren

Complete gedicht:

Gij die in eenvoud wilt tezamenhoren,
de tiende jaarkring sloot om onze dis, -
waar vriendschap open als het zonlicht is
werd ons een ongepeild geluk beschoren.

In arbeid werd der uren goud ontgonnen;
de volle rijkdom van het eigen ik
vindt ieder terug, gespiegeld in de blik
van wie aan hèm zijn klaarte heeft gewonnen.

Zie naar het licht - hoe kleurt het mild en stil
ons samenzijn. Wat grenzen zijn gesteld
aan wie het nodige slechts nemen wil?

Nog ongeweten wegen zult gij gaan.
Vriendschap - gij hebt haar reinigend geweld
alreeds beseft. Zo weet: zij ving pas aan.

Dichter(s): Ida Gerhardt

Locatie: Laan van Reagan en Gorbatsjov, 2514 AN Den Haag, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 1 oktober 1993

Opmerkingen of wetenswaardigheden: De regels stonden vroeger op de voet van het Homomonument op de hoek Koninginnegracht - Dr. Alette Jacobsweg (tegenover Madurodam). Nu staat het Homomonument bij Koekamp en de regels dus ook.

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.