Wachtsje efkes

Foardats dijn stap setst..
Dijn fuotstap sil foar ivich stean.
Op 't ivich âlde paad.
Hoefolle ha hjir rûn in bliide
ferwachtings.
Of mei drôfe trom.
Wachtsje efkes............en sjoch
even om.

Groetsje "Kristaforus"

Dat hy dy mei bringe
It paad werôm!

Wies van der Meer

Dichter(s): Wies van der Meer

Locatie: Coördinaten: (53.22037280814115, 5.820586681365967)

Taal: Fries

Naam invuller: Feikje Zijlstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.