Watermuziek

Dichter(s): Marc Tritsmans

Locatie: Langbaan, borsbeek

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2012

Relatie met locatie: Het is een cyclus van 5 gedichten met als thema "Water", geplaatst langsheen de Koude Beek in Borsbeek (prov. Antwerpen, België).

Initiatiefnemer: Provincie Antwerpen (vzw Kempens Landschap) en de gemeente Borsbeek.

Vormgever: Geert De Kockere

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Over de locatie: http://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/projecten/overstromingsgebieden1/koude-beekvallei.html Als een dichter bij het water Vroeger was de vallei van de Koude beek een verwaarloosd, onaantrekkelijk en amper toegankelijk gebied. Door de gezamenlijke inspanningen van provincie, gemeenten, Kempens Landschap vzw en natuurverenigingen ligt er nu een prachtig ontsloten natuurlijk landschap. Gedicht uit de 'Watercyclus' van Marc Tritsmans Over de evolutie van het gebied schreef bezield landschapsdichter Marc Tritsmans vijf gedichten die samen de cyclus ‘Watermuziek’ vormen. Als milieuambtenaar van Borsbeek was hij nauw betrokken bij de herwaarding van de Koude Beekvallei. De gedichtencyclus weerspiegelt de evolutie die heel wat provinciale waterlopen de laatste jaren doormaakten. Van een waterloop in nood (aan overstromingszone Koude Beek) tot een waterloop die terug kan ademen (aan overstromingszone Fortloop). Geert De Kockere plaatste elk gedicht op een paneel in weervast staal. Volg het wandelpad stroomafwaarts richting centrum Borsbeek en ontdek ze alle vijf. Over de dichter: http://schrijversgewijs.be/schrijvers/tritsmans-marc/

Naam invuller: Piet Wollaert

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.