Wederliefde (Aan Elvire)

Neen! 't is geen droom! 'k voel op mijn lippen
Nog tintlen d' eersten kus der min;
'k Hoor nog dat woord haar mond ontglippen,
Als dronk ik 't bij herhaling in.
'k Waan nog met naamloos zielsverrukken
Haar aan mijn sidd'rend hart te drukken

Dichter(s): Bernard ter Haar

Locatie: Ter Haarstraat 32, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Boek: Dichtwerken. Deel 1 (ca. 1880)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Onder de naam ‘Elvire’ gaat Ter Haar’s eerste echtgenote schuil, Johanna Maria van Woudenberg (1806-1851). Hij schreef diverse liefdesgedichten aan haar die pas veel later in zijn verzameld werk werden uitgegeven.

Meer info: Het volledige gedicht, alsmede de rest van de Elvire-cyclus, is hier te vinden: https://www.dbnl.org/tekst/haar002dich01_01/haar002dich01_01_0050.php

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.