Welkom pierewaaiers

Dichter(s): Peter Holvoet-Hanssen

Locatie: Parkeergarage Scheldekaaien Noord, Jordaenskaai, Antwerpen, België

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2012

Datum verwijderd: juli 2018

Relatie met locatie: De dichter Herman J. Claeys bracht ooit een gedicht aan op de 'waterkeringsmuur' van Antwerpen, omdat die verzen dreigden verloren te gaan, nam Peter HH ze op in een groot 'gedicht van 't Stad': meer dan 500 mensen uit Antwerpen stuurden verzen op, uiteindelijk gemixt door PHH tot één woordenstroom vol verwijzingen naar de kademuur die onderdeel vormt van een groot renovatieproject --- de verzen beslaan 3,2 km!

Initiatiefnemer: Antwerpen Boekenstad

Vormgever: Jelle Jespers

Boek: Antwerpen/Oostende (Uitg. Prometheus, Antwerpen, 2012)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Geen 'stadsgedicht' maar door de inbreng van de inwoners (99 pct van het gedicht) een 'gedicht van 't Stad'. In juli 2018 werd de kaai verbouwd en werd het gedicht weggehaald.

Meer info: https://www.antwerpenboekenstad.be/stadsdichters/1/peter-holvoet-hanssen/gedichten/49/welkom-pierewaaiers

Naam invuller: Peter Holvoet

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.