Wêrom

wêrom
hawwe beammen
blêden
en wêrom ite poppen
altyd brij

wêrom
hat ús mem
lang hier heit
en wêrom
hite kokes
kij

wêrom
hawwe auto's
bannen
en wêrom
hat in motor
sa'n lawaai

wêrom
hat ús sjouk
koart hier heit
en wêrom hyt in sleutel
kaai

wêrom
is sa'n ding
in apel
en wêrom
is dat oare
dan in par

toe no heit
ik wol it wite
sis it my no mar

Dichter(s): Anne Hellinga

Locatie: Coördinaten: (53.10626863967161, 5.583562722190769)

Taal: Fries

Datum geplaatst: 1994

Relatie met locatie: Waarom? Waarom staat dit bord in een Wommelse woonwijk met straatnamen als Opslach en Bûtenwei? Waarom in dit rozenperk? Waarom niet aan een oeverrand, ergens in de wijde weiden? 'Toe no heit, ik wol it wite, sis it my no mar'. Zou vader het weten?

Initiatiefnemer: Het paneel maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van GS van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaats

Vormgever: Gert Jan Slagter

Boek: Uit: 'Fersefariaesje' (1973)

Meer info: Meer over de auteur (in het Fries) : https://www.sirkwy.frl/index.php/skriuwers-biografyen/37-h/117-hellinga-anne En ook verder lezen op : https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=hell010

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.