Wie is veilig?

Wie is veilig?
niet wie zich
veilig voelt,
want dat kan 't niet
lijden.
Immers wie kan veilig-leven?
Niemand!
Want wie leeft wil vrij zijn.

Dichter(s): Evert Rinsema

Locatie: Kerkstraat 9, 9203 CR Drachten, Nederland

Taal: Nederlands

Meer info: https://nl.wikipedia.org/wiki/Evert_Rinsema

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.