Wie oyt dit aerdig beelt’sult komen aen te schouwen

Wie oyt dit aerdigh beelt'sult komen aen te schouwen
Hout vast, dat gij hier siet een roem voor alle vrouwen,
Van dat de werelt stont, tot heden op ten dagh
Niet een die haer geleek of na bereycken magh

Dichter(s): Jacob Cats

Locatie: Magdalenastraat, 3512 NG Utrecht, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: september 2018

Relatie met locatie: Het lofdicht van Jacob Cats uit 1637 ging gepaard met een illustratie van Van Schurman met de Dom van Utrecht.

Initiatiefnemer: Het gedicht van Jacob Cats is hier onderdeel van een tegeltableau over het leven en werk van Anna Maria van Schurman, geplaatst door de bewoners van de Keukenstraat en Magdalenastraat.

Boek: Het gedicht is voor het eerst afgedrukt in Cat's Trouringh van 1637, daarna vele malen herdrukt.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Door de eeuwen heen is dit gedicht vaak herdrukt, niet alleen in het werk van Jacob Cats, maar ook in veel andere lofgeschriften op Anna Maria van Schurman.

Meer info: Zie: www.annamariavanschurman.org Zie: nr. 3 van de boekrol http://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-357373&lan=nl#page//12/66/44/126644525790908393082071415428434313489.jpg/mode/1up Zie: page 72-73 of Anna Maria van Schurman, the First Female University Student (1636) Full text: http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/235540 Zie: https://www.nieuws030.nl/nieuws/opgeknapt-plaatsje-nu-anna-maria-van-schurman-hofje/

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.