Wij stappen door de nachtelijke verwoeste stad

Wij stappen door de nachtelijke verwoeste stad, op zoek naar Marieken.
Het Marieken waar wij onderdak vinden, is een beetje door haar beste jaren heen.
Nog heeft ze prachtige oogen, maar de lippen zijn al wat verslenst.
Haar handen beven. O Marieken van Nijmegen.

Dichter(s): Louis Paul Boon

Locatie: Arsenaalgas 7, 6511 PB Nijmegen, Nederland

Taal: Nederlands

Meer info: http://www.literairebakensnijmegen.nl/bakens/arsenaalplaats/

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.