wolken verdichten naar regen

wolken verdichten naar regen
los duizelt water neer
ringert in plassen kringen
ruist huid en oren nat
gorgelt, dript, dringt binnen
en zoogt de aarde zat

water fluistert ondergronds
sijpelt en adert, welt
vult beken meanderringelend
aaneen tot stage stroom
vlecht zich al breder, weidser
naar het wijdste water
zee

Dichter(s): Pien Storm van Leeuwen

Locatie: Staartenweg, Chaam, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2004

Relatie met locatie: De poëziebank staat in natuurgebied waar water welt en een beek stroomt.

Initiatiefnemer: Poosplaatsen in grensgebied, als Wereldidee gefinancierd door de Rabobank De Zuidelijke Baronie

Vormgever: Storm&Storm

Boek: 'Poosplaatsen' (ISBN 978 90 71376 22 1)

Meer info: www.pienstormvanleeuwen.nl

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.