Wommels (1947)

Yn Wommels stiet op Freuledei
De flagge op de toer.
Heech yn de loft, dêr wappert hy
En sjocht de fjilden oer.

Hy sjocht it folk fan fier en heun
dewei nei 't doarpke gean.
Hy sjocht yn 't âlde doarpke sels
De bern om 't kreamke stean...

't Is Freuledei! By âld en jong
Stiet dy dei yn 't ûnthâld;
De dei dy 't namme en ropping hat
Yn hiel de keatserswrâld.

Sa lang as Fryslân Fryslân bliuwt
Bliuwt ek dy dei bestean.
En sil it folk fan fier en hein
Nei 't âlde doarpke gean.

Dichter(s): Jan D. van der Mei

Locatie: Coördinaten: (53.10502483192723, 5.5807625802264305)

Taal: Fries

Datum geplaatst: 1994

Relatie met locatie: Dit gedicht hoort (natuurlijk) in hartje Wommels, op DeTerp, naast het beeld van de freule waarover Van der Mei schrijft, freule Clara Jacoba de Vos van Steenwijk en de naar haargenoemde kaatsklassieker. Op dat veld werd sinds het begin van de 20 eeuw (1903!) tot begin jaren '80 op een woensdag, begin augustus de jaarlijkse Freulepartij gespeeld, een kaatswedstrijd voor jongens van 14 t/m 16 jaar. De wedstrijd vindt nu plaats op het kaatsveld in het dorp, zodat de duizenden bezoekers, 'it folk fan fier en hein', er een plekje kunnen vinden.

Initiatiefnemer: Het paneel maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van GS van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Vormgever: Gert Jan Slagter

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Jan van der Mei dichtte over kaatsen: van 1940 tot 1957 schreef hij een gedicht voor en over de 'koning' van het winnende partuur op de PC in Franeker, een traditie die later vervolg heeft gekregen. Meer over de Freulepartij: https://fy.wikipedia.org/wiki/Freulepartij

Naam invuller: Johan Hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.