Ympresje

Allinnich ûnderweis, in lette simmerjûn,
hast wordt it mnacht.
De loft is wild en heidekleurich, de damp
sticht út de sleatten op. It fee stiet
roerleas yn in see fan griis, swart-wite
skippen sûnder seil en treil.
Ik tink oan Ruysdael yn it Mauritshûs oant
giel en gleon koplampen my temjitte komme.

Dichter(s): Baukje Wytsma

Locatie: Coördinaten: (53.101944990634195, 5.571716135907621)

Taal: Fries

Datum geplaatst: 1994

Datum verwijderd: 2020 (?)

Relatie met locatie: Weilanden aan een drukke weg. Hier de koeien, zwart-witte zeilschepen in de nevel, totdat de koplampen van de naast het pad gelegen provinciale wel je tegemoet komen. Even aan Ruysdael gedacht. Toen verdween het bord, loste de tekst op in de avondmist.

Initiatiefnemer: Het paneel maakt(e) deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van GS van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst. Waar en wanneer dit paneel verdwenen is, blijft (ook na navraag) onbekend. Hopelijk wordt het nog eens vervangen.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: De foto toont het bord in oorspronkelijke en huidige (misbruikte?) staat.

Meer info: Meer over de auteur op https://www.sirkwy.frl/index.php/schrijvers-biografieen/107-w/452-wytsma-baukje en over haar werk : https://www.frieseliteratuur.nl/baukje-wytsma/ Meer over haar werk op : https://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=wyts001

Naam invuller: Johan hoekstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.