Yn fûle pezen

Dichter(s): Tytsy Wijngaarden

Locatie: Bolswardertrekvaart, 8743 Hichtum, Nederland

Taal: Fries

Datum geplaatst: 1994

Initiatiefnemer: Stichting Dorpshuis Edens

Vormgever: Gert-Jan Slagter

Naam invuller: Feikje Zijlstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.