Yn fûle pezen

yn fûle pezen
jout de ko syn molke op
it skommet wyt omheech
yn 'e sulveren amer
de reade fûsten
helje op en del
om it gleie fleis
en bist noch boer
witte mear
wêr 't elts
begjin of ein hat
dêr is bist en boer
yn 'e amer
dêr is boer yn it bist
en dêr is
bist yn 'e boer

Dichter(s): Tytsy Wijngaarden

Locatie: Coördinaten: (53.07884820474183, 5.534467667234422)

Taal: Fries

Datum geplaatst: 1994

Relatie met locatie: Even verderop, in de koe-loze wei en een grote open stal, bij een weinig bezocht bijenhotel, staat een paneel met de tekst: 'Albert Heyn is trots op / deze melkveehouder / van duurzame zuivel.' Nee, geen melding van de machinaal aan de koe onttrokken melk, hier niks geen innige band tussen 'boer en bist, bist en boer'. Dames en heren van de Albert Heijn-marketing: úw teksten zijn in elk geval geen weilandpoëzie. Echt niet.

Initiatiefnemer: Het paneel maakt deel uit van It Fryske Fersepaad, een poëzieroute met 25 gedichten aan het fietspad langs de Bolswarder Vaart tussen Edens en Bolsward. Deze route, een initiatief van de Stichting Dorpshuis Edens, werd op 27 mei 1994 geopend door het College van GS van Friesland. In 2006 werd een aantal nieuwe gedichten geplaatst.

Vormgever: Gert Jan Slagter

Boek: Het gedicht 'Yn fûle pezen' komt uit 'Underweis nei hûs en oare paden' (1972), een bundel met nagelaten werk dat na haar vroege dood is uitgegeven.

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Tytsy Wijngaarden, geboren in Oosterwierum, werd analiste, studeerde daarna aan de Rietveldacademie in Amsterdam voor beeldhouwster. In 1969 maakte ze de opleiding af en kreeg een prijs van de stad Amsterdam. Zodoende kon ze een studiereis naar Amerika maken. Daar kwam ze in november 1969 om het leven bij een verkeersongeluk in Californië.

Naam invuller: Johan Hoekstra & Feikje Zijlstra

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.