Yn kringen leit it libben om ús hinne

Dichter(s): Piter Jelles Troelstra

Locatie: Noorderweg 1, 8911 ES Leeuwarden, Nederland

Taal: Fries

Initiatiefnemer: Stichting Poëzietableaus Leeuwarden

Naam invuller: Stichting Poëzietableaus Leeuwarden

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.