zij met de zeven zwaarden

zij met de zeven zwaarden, zij is zo mooi

tegen het grootse gewelf van het noordertransept
staat zij, ver van ons, bescheiden in twee dimensies

maar krachtiger dan de ruimte die haar omringt
en zij ontvangt de zwaarden in haar hart, wie

zou dat kunnen verdragen, als men zegt dat
je enig kind moet gaan voordat jij zelf zal gaan

wie kan vluchten voor bloeddorst, en de lauwe
zoete placenta achterlaten bij een ezel en een os

later raakt zij de jongen kwijt, zwetend zoekt zij
met knappende longen en kijk, daar is de puber

nog ongeschonden - zo anders is het twintig jaar
verder, als zij hem ziet zwoegen onder het gewicht

van het kruis waaraan hij komt te hangen, daar
treft zij hem aan, met rode ogen, gekwetst gezicht

wie verdraagt dat, het stille lichaam te wiegen, hoofd
aan hart, op wie lijkt hij, op haar, op jou, op mij

buiten zichzelf brengt zij hem tot in de kleine, koude
grot, waar aardresonanties hem zullen ontsluiten

zij met de zeven zwaarden, zij is zo mooi

Dichter(s): Elly Stolwijk

Locatie: Parkeergarage de Vest, Paternosterstraat, Alkmaar, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 27-2-2017

Initiatiefnemer: Stichting Alkmaars Dichtersgilde i.s.m. de gemeente Alkmaar

Vormgever: Hans Erkens

Boek: Uit: 'Niet zomaar zinnen' (2016)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: ‘Zij met de zeven zwaarden’ is Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. Zeven keer werd Maria’s moederhart gepijnigd, o.a. bij de vlucht naar Egypte, het zoekraken van Jezus in de tempel, en natuurlijk de kruisiging. Alle zeven episodes zijn verwerkt in het gedicht. De aanleiding was de terugplaatsing van het beschilderde tongewelf in het noordtransept van de Sint-Laurenskerk. Dat werk dateert uit 1516; de schilder was Jacob Cornelisz. van Oostsanen. In 1880 werd het planken plafond ontmanteld en sindsdien werd het als verloren beschouwd. In 1998 werd het echter teruggevonden in het depot van het Rijksmuseum. Het werd (samen met de schildering van het Laatste Oordeel in het koorgewelf) gerestaureerd en in oktober 2011 door koningin Beatrix onthuld. Voordien had het Alkmaarse dichtersgilde al de gelegenheid gekregen om de opgeknapte schildering van dichtbij te bewonderen. Dit gedicht van Elly Stolwijk is één van de verzen die het gilde hierover schreef. De afbeelding bij het gedicht toont Maria zoals Van Oostzanen haar weergaf.

Meer info: Over de restauratie: https://ramseshertman.nl/portfolio/houtrestauratie-historisch-interieur-gewelfschildering-kerk-alkmaar En over de schilder: https://www.jacobcornelisz.nl En over de dichter: https://www.ellystolwijk.nl En over OLV-der-Smarten: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Onze-Lieve-Vrouw_van_Smarten

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.