Zingen wij mee

Zingen wij mee met de vogel die de dag kleurt,
ons sprankelend aanwezig maakt in vervuld verlangen.

Dichter(s): Frans Budé

Locatie: Vrenkeweg 26, 6367 HJ Voerendaal, Nederland

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: mei 2018

Initiatiefnemer: Stichting Dichter in Beeld

Vormgever: Tycho Flore

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Op 19 mei 2018 mocht Frans Budé in Heerlen de vijfde en laatste Leo Herberghs Poëzieprijs in ontvangst nemen. De prijs, ingesteld door het echtpaar Cis en Leo Herberghs, bestaat uit een bedrag van € 750,- en de opdracht een dichtregel te schrijven die door beeldhouwer Tycho Flore in een door Staatsbosbeheer beschikbare boomstam wordt gekapt. De beuk ligt in de velden rond Kunrade (gemeente Voerendaal). Eerder ging de prijs uit naar Kreek Daay Ouwens, Maria Barnas, Emma Crebolder en Ben Zwaal. Het geheel is een initiatief van de Stichting Dichter in Beeld. De dichtregel mocht nooit eerder gepubliceerd zijn en niet meer dan honderd letters, lettertekens en spaties omvatten. (Bron: http://fransbude.blogspot.nl/2018/05/leo-herberghs-poezieprijs.html)

Meer info: http://fransbude.blogspot.nl/2018/05/leo-herberghs-poezieprijs.html

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.