Zoek d’oorsprong van het dichterlijk lied

Zoek d'oorsprong van het dichterlijk lied,
Gy, die my leest! In 't dor geschiedboek niet!
De werkelijkheid van 't dagelijksche leven
Wordt moeielijk tot poëzy verheven!

Dichter(s): Isaäc da Costa

Locatie: Da Costakade 66, 3521 VV Utrecht, Netherlands

Taal: Nederlands, Turks

Datum geplaatst: vrijdag 12 juni 2009

Relatie met locatie: In de Dichterswijk, op de Da Costakade. Het citaat is vertaald naar talen die gesproken worden door buurtbewoners. Het portret van de dichter bestaat uit kleine portretten van buurtbewoners.

Initiatiefnemer: Wien de Smet en Sandy Rozemeijer, Dichter Bij Huis

Vormgever: De Ruimte Ontwerpers

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Op vrijdag 12 juni 2009 werden de portretten en gedichten onthuld in bijzijn van bewoners en wethouder Marka Spit.

Meer info: http://www.de-ruimte-ontwerpers.nl/werk/dichter-bij-huis/

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.