Zondagmorgen

Het licht begint te wandelen door het huis
en raakt de dingen aan. Wij eten
ons vroege brood gedoopt in zon.
Je hebt het witte kleed gespreid
en grassen in een glas gezet.
Dit is de dag waarop de arbeid rust.
De handpalm is geopend naar het licht.

Dichter(s): Ida Gerhardt

Locatie: Wassenaar, Lange Kerkdam 46

Taal: Nederlands

Datum geplaatst: 2 mei 2019

Relatie met locatie: Het naburige huis is aangekocht door de ouders van Ida Gerhardt in 1923. Zij hebben hier gewoond tot 1933. Het gedicht is geplaatst in de Bijbelse tuin van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Wassenaar. Het gezin Gerhardt was lid van deze geloofsgemeenschap.

Initiatiefnemer: In het kader van haar 100-jarig bestaan heeft de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB dit gedicht van Ida Gerhardt aan de Wassenaarse Poëzieroute toegevoegd; een geschenk aan alle Wassenaarders.

Boek: Dit gedicht verscheen voor het eerst in 'De Hovenier' (1961)

Naam invuller: Mieke van den Berg

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.