Zot. Gheck.

...
Het is een zot, zeyd' d'oude les, / Die van zijn tanden maeckt een mes.
Het is een zot, die 't hooft om-draeyt, / Die roozen voor de verckens zaeyt.
Hy is wel zot, en onbequaem, / Die een Doctoor maeckt erfghenaem.
't Is zotheyd van een dwaze klerck, / Te willen vlieghen zonder vlerck.
Hy is in zotheyd wel vereelt, / Die met zijn meester jockt of speelt.
Het is een zot, in d'hooghste graed, / Die 't zeker, om 't on-zeker laet.
Hy is een zot van gheen bescheyt, / Die teghen zijnen meester pleyt.
...

Dichter(s): Johan de Brune (de Oude)

Locatie: Rijksmuseum, Museumstraat, Amsterdam, Nederland

Taal: Nederlands

Boek: Nieuwe wyn in oude le'erzacken (1636)

Opmerkingen of wetenswaardigheden: Eén regel uit het gedicht is te vinden op de muur van de passage onder het Rijksmuseum. Er wordt daar verwezen naar De Brune Emblemata. Dat werk uit 1624 is weliswaar zijn bekendste maar is niet de oorsprong van deze tekst. Mogelijk is die titel toegevoegd om verwarring met Jan de Brune de Jonge te voorkomen. Dat was zijn neef.

Meer info: Het complete gedicht, een lange lijst van zotternijen, is te vinden op DBNL: https://www.dbnl.org/tekst/brun001nieu01_01/brun001nieu01_01_0079.php; Een kort biografietje van de schrijver: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Johan_de_Brune

Terug naar overzicht
Vind je dat er informatie over dit gedicht ontbreekt? Stuur een mail naar info@straatpoezie.nl met de titel en locatie van het gedicht en de aanvullende informatie.